Lijst(Vereist)
Naam en achternaam leerling
Groep
Status leerling
Toets af?
Welke toets?
 
Naam en ACHTERNAAM LEERLING
Eventuele opmerkinen (bijvoorbeeld leerling te snel klaar)