Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we de taken van spelling en woordenschat klassikaal besproken en nagekeken. Dit hebben we gedaan middels plaatjes en voorbeelden. Tijdens het tweede uur hebben we zelfstandig gewerkt aan begrijpend lezen en het overschrijven van de foute dicteewoorden.

Leerlingen die klaar zijn, worden door mij in de gelegenheid gesteld uit een eigen leesboek te lezen. Dit mogen de leerlingen vanaf volgende week altijd naar de les meenemen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Firdaous El Mallouki

Huiswerk voor volgende week:
Dicteewoorden overschrijven (leerlingen die het niet af hebben gekregen tijdens de les)