Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met een spelling dictee. Na het dictee hebben we klassikaal blz. 14, 15, 16 en 17 van begrijpend lezen besproken en nagekeken. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met taak 4 van woordenschat en spelling. Tijdens het tweede uur hebben we doorgewerkt en de foute dicteewoorden overgeschreven. Ook hebben we taak 4 van spelling klassikaal nagekeken.

Ik hoop u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Woordenschat (leerlingen die het niet af hebben gekregen)