Behandelde lesstof:
Beste ouders,

We zijn de les begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we klassikaal taak 4 van woordenschat besproken en nagekeken. Tijdens het tweede uur hebben we met elkaar nagedacht over dingen die anders kunnen in de klas en zijn we aan de slag gegaan met spelling taak 5.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Foute dicteewoorden overschrijven & taak 5 van spelling afmaken (leerlingen die het niet af hebben gekregen)