Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we klassikaal taak 5 van spelling nagekeken en besproken. Daarna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan. We hebben taak 5 van woordenschat, taak 6 van spelling en blz. 18, 19 en 20 van begrijpend lezen gemaakt. Tijdens het tweede uur zijn we hiermee doorgegaan en hebben we de opgaven van begrijpend lezen klassikaal nagekeken.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Spelling taak 6 en woordenschat taak 5 (leerlingen die het niet af hebben gekregen)