Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn de les begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we het huiswerk besproken en nagekeken. Tijdens het tweede uur hebben we gewerkt aan begrijpend lezen blz. 22 t/m 24, taak 7 van spelling, taak 2 van grammatica en het overschrijven van de foute dicteewoorden. Tegen het einde van de les hebben we begrijpend lezen klassikaal nagekeken.

Ik hoop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Leerlingen die taak 2 van grammatica en taak 7 van spelling nog niet af hebben gekregen, maken deze taken af!