Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Gister zijn we begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben wij taak 1 van grammatica met elkaar besproken en nagekeken. Na het nakijken zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met begrijpend lezen en woordenschat. Ook hebben we de foute dicteewoorden over moeten schrijven. Tijdens het tweede uur hebben we begrijpend lezen klassikaal besproken en nagekeken.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Woordenschat taak 8 (leerlingen die het niet af hebben)