Behandelde lesstof:
Beste ouders,

We zijn vandaag weer begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de methode Taal Actief. Hierna hebben we uitgebreid een begrijpend lezen opdracht klassikaal nagekeken. Daarna hebben we woordenschat nagekeken. Ook dit hebben we klassikaal gedaan. Tijdens het tweede uur zijn de leerlingen aan de slag gegaan met 1.5 van het taalboek en het overschrijven van de foute dicteewoorden.

Ik hoop u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Firdaous (docent taal)

Huiswerk voor volgende week:
1.5 van het taalboek (leerlingen die het niet af hebben gekregen)
Foute dicteewoorden overschrijven (leerlingen die het niet af hebben gekregen)