Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we begonnen met het bespreken en nakijken van het huiswerk (woordenschat taak 8). Hierna hebben we een spelling dictee gedaan en daarmee geoefend met woorden die worden aangeboden in groep 8. Daarna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met begrijpend lezen. We hebben 2 taken gemaakt. Tijdens het tweede uur hebben we de taken klassikaal besproken en nagekeken. Verder hebben we een mondelinge overhoring gehad over de woorden van woordenschat. Deze woorden hebben we al eerder dit schooljaar behandeld. Ook hebben we de foute dicteewoorden over moeten schrijven.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Begrijend lezen blz. 44 en 45