Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Afgelopen dinsdag zijn wij begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan. We hebben grammatica 2.11, woordenschat 4.6 en begrijpend lezen blz. 50 tot 52 gemaakt. Ook hebben wij de foute dicteewoorden over moeten schrijven. Tijdens het tweede uur hebben we begrijpend lezen en woordenschat besproken en na kunnen kijken.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Geen