Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn vandaag begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna hebben we grammatica 2.11 uitvoerig met elkaar besproken en nagekeken. Hierbij hebben we oefeningen gemaakt op het bord. Ook hebben we klassikaal de dicteewoorden besproken en nagekeken. Tijdens het tweede uur zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met begrijpend lezen 1.14 en woordenschat 4.11.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
1.14 en 4.11 (leerlingen die het niet af hebben)