Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn gisteren begonnen met een spelling dictee. Wij zijn deze keer bezig geweest met werkwoordspelling. Hierna hebben we de zinnen zelf mogen opschrijven op het bord. Iedereen heeft uitgelegd wat de regels zijn bij de werkwoorden. Tijdens het tweede uur zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met begrijpend lezen 1.15 en met woordenschat 4.12. Volgende week zullen we deze taken klassikaal bespreken en nakijken.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
1.15 en 4.12 (voor de leerlingen die het niet af hebben gekregen)