Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij zijn vandaag begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Hierna hebben we klassikaal het huiswerk nagekeken. We hebben ook uitgebreid aandacht besteed aan de werkwoordsvormen. Zo hebben de leerlingen geleerd hoe ze de verschillende werkwoorden kunnen herkennen en toepassen. Het ging hierbij om het toepassen van de uiteenlopende regels die horen bij de persoonsvormen en de deelwoorden. Tijdens het tweede uur zijn de leerlingen aan de slag gegaan met begrijpend lezen en het overschrijven van de foute dicteewoorden.

Eindigt het werkwoord met een D of T
Deelwoord – ‘t kofschip x (bijv.: De docent heeft een spannend verhaal *verteld* )
Persoonsvorm – stam + t (bijv.: De docent *vertelt* een spannend verhaal)

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
1.6 van het taalboek voor de leerlingen die het niet af hebben gekregen