Behandelde lesstof:
Beste ouder,

We zijn de les begonnen met een spelling dictee dat gekoppeld is aan de woorden van Taal Actief. Na het dictee hebben we klassikaal spelling, grammatica en woordenschat nagekeken. Tijdens het nakijken hebben we de werkwoordsvormen en de regels die bij iedere werkwoordsvorm wordt toegepast, opgefrist. Ook hebben we geleerd wanneer je een apostrof gebruikt in een woord.

Tijdens het tweede uur zijn de leerlingen aan de slag gegaan met begrijpend lezen, grammatica, woordenschat en het overschrijven van de foute dicteewoorden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
1.7, 2.5 en 5.9 van het taalboek