Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn vandaag de les begonnen met een spelling dictee. Hierna zijn we zelfstandig aan de slag gegaan met Citomateriaal. We hebben begrijpend lezen, spelling taal 2 en woordenschat taak 2 gemaakt. Tijdens het tweede uur hebben we begrijpend lezen en spelling met elkaar nagekeken. Bij het onderdeel spelling hebben de leerlingen de woorden die fout zijn gespeld, zelf moeten verbeteren. Ook hebben we de verbeterde woorden op het bord moeten schrijven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
– Woordenschat taak 2 (leerlingen die het niet af hebben gekregen)

– foute dicteewoorden overschrijven