Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn vandaag begonnen met een spelling dictee. Hierna hebben we klassikaal het huiswerk nagegeken. We hebben weer uitgebreid aandacht besteed aan de werkwoordsvormen. Tijdens het tweede uur hebben de leerlingen zelfstandig gewerkt aan taak 3 van spelling en woordenschat. Ook hebben we de foute dicteewoorden over moeten schrijven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Juf Firdaous

Huiswerk voor volgende week:
Inaya, Salwa en Kerem: afmaken woordenschat

Berat: overschrijven dicteewoorden