Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we, zoals gewoonlijk, begonnen met een spellingsdictee dat gekoppeld is aan woorden van de lesmethode Taal Actief. De foute woorden schrijven de leerlingen drie keer over. Graag wil ik dat alle leerlingen vanaf volgende week een apart dicteeschrift.
Vervolgens hebben wij het huiswerk van vorige week klassikaal nagekeken. Het betreft de werkwoorden en het herkennen van de diverse werkwoordsvormen.

Tijdens het tweede uur hebben we gewerkt aan 1.3 1.4 en 4.1. uit het taalboek. De leerlingen die het niet af hebben gekregen, nemen dit mee als huiswerk. Volgende week kijken we dit klassikaal na. Ook het overschrijven van de spellingswoorden is huiswerk voor volgende week.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Firdaous (docent taal)

Huiswerk voor volgende week:
1.3 – 1.4 en 4.1 van het taalboek