Behandelde lesstof:
We hebben vandaag aan twee verschillende onderwerpen gewerkt.
Onderdeel spelling: We hebben de opdrachten van bladzijde 105 tot en met 109 gemaakt en besproken.
Onderdeel woordenschat: We hebben de opdrachten van bladzijde 133 gemaakt en besproken.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk is het maken van bladzijde 161 en 162.