Behandelde lesstof:
Beste ouders,

De leerlingen hebben vandaag voornamelijk gewerkt aan begrijpend lezen teksten uit de citotrainers. Zowel Imran als Ammar hebben nog moeite met het maken van deze opdrachten. We proberen meer tijd de besteden aan het maken van deze teksten. Ook hebben ze rekenopdrachten uit de citotrainers gemaakt. Hier zijn we sneller doorheen gegaan. Beide leerlingen hebben hier vrij weinig fouten gemaakt. Tot slot is taak 5 spelling gemaakt. Ammar heeft nog moeite met spelling. Ook hier zullen we extra aandacht aan besteden.

Huiswerk voor volgende week:
Taak 5 spelling dikgedrukte woorden die fout zijn gespeld overnemen en op de juiste manier opschrijven