Behandelde lesstof:
In het eerste uur hebben we het huiswerk van de vorige keer behandeld en verbetert. In het tweede uur hebben we een dictee gehouden, de fouten verbetert en opgave 1 tot en met 13 van Woordenschat taak 6 gemaakt en besproken.

Huiswerk voor volgende week:
Woordenschat Taak 6
Spelling Taak 3
Blz 18 en 19 Begrijpend lezen