Behandelde lesstof:
Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarna zijn ze aan de slag geweest met begrijpend lezen uit het ‘citomateriaalboekje’. Ik heb het per leerling besproken. Dat ging goed. De leerlingen raakten in het begin zeer afgeleid, maar de laatste uur hebben ze heel goed gewerkt!

Huiswerk voor volgende week:
Blz. 177 uit het citomateriaalboekje.