Behandelde lesstof:
Als eerst heb ik een dictee afgenomen. De kinderen hebben de woorden die ze verkeerd gespeld hebben 3x opnieuw geschreven. Daarna hebben de kinderen uit het boek citomateriaal taal gewerkt. de leerlingen die het niet begrepen hebben om hulp gevraagd. Na de hulp die ze kregen \, bregen ze alles.

De kinderen zijn in de les begonnen met hun huiswerk. De kinderen die het nog niet afhebben moeten dit thuis afmaken.
blz. 73 t/m 75 uit citomateriaalboekje

Huiswerk voor volgende week:
De kinderen zijn in de les begonnen met hun huiswerk. De kinderen die het nog niet afhebben moeten dit thuis afmaken.
blz. 73 t/m 75 uit citomateriaalboekje