Behandelde lesstof:
Vandaag hebben wij met de leerlingen het huiswerk van vorige week nagekeken. Het huiswerk van vorige week was: blz. 89, 116 en117.
Daarna hebben wij een spellingdictee gemaakt. Het ging om de woorden die eindigden met -tie.
Na de pauze hebben de kinderen blz. 22, 23 en 118 gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Voor de mensen die het huiswerk van vorige week niet hebben gemaakt, moeten alsnog blz 18 en 19 maken.
Daarnaast moeten jullie blz. 27, 28, 29 en 105 maken.