Behandelde lesstof:
Huiswerk was blz 34,35,106 en 124 van citomateriaal.
Huiswerk nagekeken.
We werken vanaf vandaag met Toetstrainers!
Begonnen met begrijpend lezen.
Samen de tekst gelezen en nagekeken.
Daarna gewerkt aan spelling.
Kindjes die te snel waren mochten beginnen aan het huiswerk.
goed gewerkt.

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk voor volgende week:
woordenschat uit toetstrainers taak 1 opdracht 1 t/m 18.
Nakijken spelling.