Behandelde lesstof:
Tijdens het eerste uur hebben we het huiswerk besproken dat bestond uit blz. 81,82 en 111.
Daarnaast hebben we een begin gemaakt aan blz 16 en 17 van begrijpend lezen.
Tijdens de pauze hebben we een aflevering van Klokhuis bekeken.
In het tweede uur hebben we blz. 16 en 17 van begrijpend lezen en blz. 83 en 83 van Spelling besproken.

Huiswerk voor volgende week:
Vervolgens hebben ze een aantal woorden als dictee opgekregen (blz 114) en daarnaast hebben ze als huiswerk blz. 85,86 en blz 115 opgekregen.