Behandelde lesstof:
We hebben vandaag klassikaal gewerkt aan de oefeningen op bladzijde 42 en 43.
Dit betreft dus het onder elkaar uitrekenen van “keersommen”.
de stof op bladzijde 42 was niet moeilijk voor het grootste deel van de klas. Bladzijde 43 koste de groep zichtbaar meer moeite.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor volgende week donderdag (11-10-2018) is : Het maken van de oefeningen op bladzijde 149 en 150.