Behandelde lesstof:
De les van vandaag ging over breuken. het vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken van breuken is in de les geoefend.
We hebben het huiswerk besproken. We hebben de opdrachten waar leerlingen moeite mee hebben gemaakt (op blz. pagina 159). Daarna hebben we de opdrachten op pagina 160 gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor de volgende les is: bladzijde 162