Behandelde lesstof:
– Ik heb met de kinderen de behandelde theorie van vorige week herhaald. Ze moesten uitleggen wat we vorige week hadden gedaan. Hierbij moesten ze denken aan inhoud berekeningen, oppervlakte berekeningen, omtrek en het metriekstelsel. Ter herhaling hebben we een voorbeeld gemaakt. Hierna hebben we het gemaakte huiswerk samen besproken en nagekeken. Helaas hebben de dames niet beide bladzijdes gemaakt.

Vervolgens heb ik de dames uitleg gegeven over kommagetallen en moesten ze werken aan de bladzijdes 36 en 37.
blz. 36 en oefening 4 van blz. 37 hebben we weer samen nagekeken. Hieruit kwam naar voor dat Nur schoonheidsfoutjes maakte. Zij moet hier extra op letten tijdens het maken van haar huiswerk.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor 10-10 is bladzijde 137.
Dilara moet taalhuiswerk ook afmaken.