Behandelde lesstof:
Behandeld in de les:
Eerst het huiswerk nagekeken –> toetstrainer taak 3 spelling.
Hij heeft 6 v/d 30 vragen goed… Beter lezen.
Het ging over woorden die verkeerd waren gespeld.
Ik heb hem al deze woorden op een A4-tje laten opschrijven, zodat hij hiermee kan oefenen.

We gaan verder met het boek ”Citomateriaal”. We gaan weer aan het werk met spelling.
Eren heeft moeite met het schrijven van woorden. Hij schrijft letters te veel, zoals: hatten i.p.v. haten, raaden i.p.v. raden etc etc.
Blz 81 t/m 83 gemaakt van spelling.

Tweede uur: rekenen!
Citomateriaal rekenen: blz 174 gemaakt.
Moeite met delen + getallenlijnen.

Huiswerk voor volgende week:
blz 84 spelling: citomateriaal taal.
blz 175 rekenen afmaken: citomateriaal rekenen.