Behandelde lesstof:
Behandeld in de les:
Huiswerk citomateriaal taal bladzijde 84 nagekeken.
Samen gemaakt: bladzijde 92,93,94,95 en 96 (zelfstandige naamwoorden & klinkers).
Moeite met klinkers. Schrijft makkelijk een letter te veel of te weinig.

2e lesuur: rekenen.
Eren had als huiswerk opgekregen om bladzijde 174 af te maken. –> niet gedaan.
Eerst dit samen afmaken.
Vervolgens bladzijde 175 gemaakt.
moeite met stappen.

Huiswerk voor volgende week:
blz 175 afmaken.