Behandelde lesstof:
Eren Zelenov:
Vandaag gaan we oefenen met de toetstrainers!!
Eerste lesuur begonnen met taal
Taak 3 begrijpend lezen –> af.
Geoefend met verhaaltjes die door elkaar staan, waarbij het de bedoeling is dat hij de eerste zin omcirkelt. –> moeite hiermee.
Daarna een brief met vragen.
Taak 1 spelling –> opdracht 1 t/m 8 gemaakt.
Taak 1 woordenschat –> opdracht 1 t/m 12 gemaakt.

Toetstrainers rekenen: taak 4 opdracht 1 t/m 11.

Huiswerk voor volgende week:
Voor volgende week: spelling toetstrainers afmaken.