Behandelde lesstof:
Nur: Huiswerk blz. 50 tm 55 nagekeken en verbeterd. Vervolgens heeft nur taak 6 afgemaakt van begrijpend lezen en taak 5 van woordenschat. Deze zijn ook nagekeken. Bij de fouten van woordenschat moest ze de woorden en betekenissen overnemen in haar schrift. In het tweede uur heeft ze taak 11 van rekenen verbeterd.

Arda: Huiswerk is nagekeken, best veel fouten in gemaakt. De fouten hebben we samen doorgenomen en verbeterd. In het tweede uur hebben we samen de fouten van rekenen verbeterd. Arda is snel afgeleid en werkt niet graag door zelfstandig.

Huiswerk voor volgende week:
Nur hw: taak 12 van rekenen
Arda hw: taak 3 van begrijpend lezen en fouten verbeteren van rekenen taak 2