Behandelde lesstof:
Emran heeft vandaag geoefend met het vak Rekenvaardigheid. Abdulsamed heeft geleerd voor het vak Biologie. Yunus C. heeft zich met het vak Nederlands bezig gehouden. Devran heeft ook aan het vak rekenvaardigheid gewerkt. Yunus Y heeft zijn huiswerk voor Biologie gemaakt. Abdullah heeft heeft geoefend voor het proefwerk Duits. Bunyamin heeft gewerkt aan de vakken Nederlands en Biologie.

Huiswerk voor volgende week:
Yunus Y moet de volgende les zijn Nederlands meenemen.
Emran moet zich goed voorbereiden op zijn aankomende toets voor het vak Duits.

Opmerking naar alle leerlingen van de klas: Gebruik de vakantie verstandig.