Behandelde lesstof:
Mustafa heeft vandaag zijn huiswerk voor het vak Nederlands gemaakt. hij heeft opdracht h5 lezen.
Abdullah heeft geleerd voor wiskunde (proefwerk hoofdstuk 5). Abdulsamed heeft voor zijn Engelse toets geleerd.
Devran heeft het grammatica deel van de hoofdstukken 1 tot en met 4 geleerd.
Emran heeft gewerkt aan het vak ak en Engels.

Huiswerk voor volgende week:
nvt