Behandelde lesstof:
Geachte ouders,

vandaag zijn we dieper op breuken ingegaan door klassikaal bladzijde 63 na te kijken en samen te behandelen. We hebben met getallenlijn gewerkt en met delen door breuken. Ik heb hen hierna zelfstandig soortgelijke sommen als de behandelde stof laten maken. Onder andere bladzijde 64. Sommigen hadden deze al af en die heb ik verder laten werken aan klokkijk sommen.

Met vriendelijke groeten,

Juf Salma

Huiswerk voor volgende week:
Ik zal een begin maken aan het afronden van breuken. Ik geef ze hierbij huiswerk mbt breuken zodat ze zelfstandig aan het werk kunnen. Bladzijde 177 van Citomateriaal (nieuwe versie), blz. 179 (oude versie)