Behandelde lesstof:
Beste ouder,

De leerlingen hebben in het eerste uur gewerkt aan taak 2 van begrijpend lezen. In het tweede lesuur hebben wij het huiswerk gezamenlijk nagekeken en hebben de leerlingen taak 8 van taal gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Amal Cherif

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk:
-taak 2 afmaken van begrijpen lezen
-taak 9 maken van taal