Behandelde lesstof:
Beste ouder,

De leerlingen hebben vandaag als eerst taak 3 gemaakt van begrijpend lezen. Vervolgens hebben we taak 2 (huiswerk) en taak 3 gezamenlijk nagekeken. Na het onderdeel begrijpend lezen, hebben de leerlingen gewerkt aan taak 10 en hebben wij weer gezamelijk taak 8 en 9 (huiswerk) nagekeken. Aan het einde van de les heb ik een dictee afgenomen en deze heb ik ook nagekeken.

Met vriendelijke groet,
Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk:

Taak 11