Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag hebben de leerlingen gewerkt aan taak 5 van begrijpend lezen, deze hebben we vervolgens samen nagekeken. In het tweede lesuur hebben de leerlingen taak 12 van taal gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Amal Cherif

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk:
-taal 12 van taal afmaken
-taal 6 van begrijpend lezen maken