Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag hebben wij het huiswerk van begrijpend lezen en taal nagekeken. In het tweede lesuur heb ik samen met de leerlingen geoefend voor de citotoetsen. We hebben veel herhaald en extra aandacht besteed aan het onderdeel werkwoordspelling.

Met vriendelijke groet,
Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk:
-Taak 15