Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag zijn we de les begonnen door wat algemene kennis te bespreken. Vervolgens hebben de leerlingen taaak 8 van begrijpend lezen gemaakt. Deze hebben wij gezamenlijk nagekeken. In het tweede lesuur hebben wij gewerkt aan grammatica.

Met vriendelijke groet,

Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk:
Blz. 63 t/m 68 van Toetstrainer Taal