Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij hebben als eerst taak 1 van het onderdeel spelling klassikaal nagekeken. Vervolgens hebben de leerlingen gewerkt aan begrijpend lezen. Aan het eind van de les heb ik een dictee afgenomen. Deze heb ik nagekeken, waarna de leerlingen de foute woorden opnieuw hebben overgeschreven.

Met vriendelijke groet,
Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk:
taal blz. 69 en 70