Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij hebben het huiswerk nagekeken van het onderdeel grammatica. Vervolgens hebben de leerlingen tekst 4 gemaakt van begrijpend lezen. Aan het einde van de les heb ik een dictee afgenomen om goed te kunnen oefenen met spelling.

Met vriendelijke groet,

Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk: tekst 5 (blz. 85) van begrijpend lezen