Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij zijn de les begonnen door het huiswerk (blz. 76 en 77) klassikaal na te kijken. Vandaag heb ik de focus gelegd op het onderdeel werkwoordspelling. Aan het einde van de les hebben we nieuwe woorden aan het begrippenlijst toegevoegd.

Met vriendelijke groet,
Amal Cherif

Huiswerk voor volgende week:
blz. 158 en 159