Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Wij zijn de les begonnen door het opgegeven huiswerk na te kijken. Vervolgens hebben wij gewerkt aan begrijpend lezen, waarbij ik de tekst uitgebreid met de klas heb behandeld. De leerlingen hebben daarna aan spelling gewerkt, dat wat zij niet af hebben gekregen in de les, is het huiswerk voor volgende week.

Met vriendelijke groet,
Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk: blz. 101 t/m 105