Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag zijn we zoals gewoonlijk de les begonnen door het huiswerk na te kijken. Vervolgens zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag gegaan met taak 2 en 3 uit de toetstrainer. Deze hebben wij vervolgens gezamenlijk nagekeken. Aan het einde van de les heb ik een dictee afgenomen en nagekeken.

Met vriendelijke groet,
Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk: taak 4