Behandelde lesstof:
Beste ouder,

Vandaag zijn we klasikaal de les begonnen door een tekst gezamelijk te lezen. Vervolgens heeft iedereen de opdrachten die daar aan gekoppeld zijn individueel gemaakt. Ik ben bij iedereen langs geweest om de opdrachten na te kijken. Tijdens het tweede lesuur hebben de leerlingen aan grammatica gewerkt. De les hebben we afgesloten met een dictee.

Met vriendelijke groet,
Juf Amal

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk:
-Taal blz. 155 t/m 157
-Foute dicteewoorden drie keer overschrijven