Behandelde lesstof:
Toetstrainer Begrijpend lezen tm tekst 4 gemaakt. eerste twee teksten zelfstandig en daarna nagekeken. Andere twee teksten gezamenlijk gedaan.
Toetstrainer Taal (Taalverzorging) onderdeel spelling 1 taak deels zelfstandig en nagekeken ander deel gezamenlijk.
Gewone lesboek Rekenen meten zelfstandig geoefend en daarna samen nagekeken. blz. 17

Huiswerk voor volgende week:
blz. 21 en 22 citomateriaal rekenen