Behandelde lesstof:
Alleen Vinesh was vandaag aanwezig. We hebben het eerste uur aan Toetstrainer rekenen gezeten en taak 3 gemaakt. Ik heb de laatste paar opdrachten Vinesh zelfstandig aan het werk gezet. Vinesh vindt het nogal lastig om zelfstandig te werken en is snel geneigd om hulp te vragen. Ik stel dus voor dat hij thuis wat meer zelfstandig moet werken aan zijn huiswerk etc. Maar over het algemeen ging rekenen wel goed. Ik heb de opdrachten die hij zelf heeft gemaakt nagekeken. Hij 12 tm 20 zelf gemaakt. Daarvan heeft hij 5 fouten gemaakt, niet goed dus. Hij denkt het snel te weten en gebruikt zijn kladpapier niet daarom omcirkelt hij maar wat. de vragen die hij goed heeft daar heeft hij merendeels mijn hulp voor gekregen.

Het tweede uur hebben we aan begrijpend lezen en taalverzorging gezeten uit de toetstrainers. Tekst 8 gemaakt van begrijpend lezen toetstrainer. Dit ging niet goed. Hij begreep de tekst niet en gaf zomaar antwoorden. Daarna ging het gelukkig wel wat beter en las hij elke vraag zorgvuldig, waardoor hij op het goede antwoord kwam.

Huiswerk voor volgende week:
Voor de volgende les laat ik een aantal huiswerk opdrachten voor vinesh over uit de toetstrainer . Verder voor taalverzorging en begrijpend lezen en taalverzorging laat ik ook een aantal opdrachten thuis maken. blz: 30, 31, 32. Tekst 9 dus van toetstrainer begrijpend lezen!!!!!!!!