Behandelde lesstof:
Beste ouder,

De leerlingen zijn gister de les begonnen door aan het onderdeel breuken te werken. Het is me opgevallen dat de klas nog moeite heeft met dit onderdeel, ik zal hier volgende week meer aandacht aan besteden. Verder zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag gegaan met het onderdeel procenten, dit heb ik individueel uitgelegd.

Met vriendelijke groet,
Docente

Huiswerk voor volgende week:
het huiswerk voor volgende week: blz. 124 en 125