Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Aangezien dit een van de laatste lessen is wat betreft groep 8 materiaal (vanaf mei wordt VO voorbereiding gegeven) mochten de leerlingen zelfstandig werken aan een onderdeel waar ze nog moeite mee hebben. Tussendoor konden ze uiteraard vragen stellen.

Graag attendeer ik u op de oudergesprekken volgende week.

Met vriendelijke groet,

Meester Abdullah

Huiswerk voor volgende week:
Beste ouders,

Het huiswerk voor de volgende les is het oefenen van onderdelen waar uw kind nog moeite mee heeft.

Met vriendelijke groet,

Meester Abdullah